IBC kontejneri

IBC kontejneri su hemijski otporni sudovi u čeličnom kavezu opremljeni standardnim poklopcem 150 ili 250 mm. Cisterne su na paletama. Rupe na otvoru su opremljene leptir slavinom promera DN 50 ili DN 100. Pogodni su za skladištenje tečnih sirovina i gotovih proizvoda za hemijsku, petrohemijsku, kozmetičku, lakirnu i prehrambenu industriju.