IBC kontejneri

Beokul doo posluje od 1998 godine. Ima višegodišnje iskustvo u uvozu, prodaji novih i korišćenih IBC kontejnera, otkupu i reparaciji istih za dalju upotrebu.

IBC kontejneri su hemijski otporni sudovi u čeličnom kavezu opremljeni standardnim poklopcem 150 ili 250 mm. Cisterne su na paletama. Rupe na otvoru su opremljene leptir slavinom promera DN 50 ili DN 100.

Pogodni su za skladištenje tečnih sirovina i gotovih proizvoda za hemijsku, petrohemijsku, kozmetičku, lakirnu i prehrambenu industriju.

Materijal: Plastika PE HD 2
Kavez: pocinkovani
Dimenzije: 120x100x117cm
Kapacitet: 1000lit/1650kg

Operater Beokul doo poseduje integralnu dozvolu za tretman i skladištenje neopasnog otpada. Dugogodišnja saradnja sa brojnim kompanijama i iskustvo u otkupu i tretmanu Vam garantuju kvalitetnu uslugu i brz i jasan dogovor. Za sve informacije u vezi saradnje kontaktirajte nas.