Privacy Policy

Ko smo mi

Beokul DOO, Sime Šolaje 21, 25230 Kula doobeokul@gmail.com tel 0601556575 obrađuje vaše podatke o
ličnosti u svrhu prijema i obrade Vaših porudžbina i odgovaranja na pitanja postavljena putem kontakt forme.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Beokul DOO prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja

Svrha obrade i pravni osnov

Beokul DOO koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga
Komunikacija sa korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

Beokul DOO podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Beokul DOO štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Antivirus zaštita
Beokul DOO čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda – neograničeno

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Beokul DOO ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Beokul DOO ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Beokul DOO ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku
intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.
Prava možete ostvariti kontaktiranjem Beokul DOO na sledeće načine:
Adresa Sime Šolaje 21, 25230 Kula Email doobeokul@gmail.com telefon 0601556575

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd,
Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.